Loading...

>Kinderarts in het Diakonessenhuis Utrecht>Heeft een passie voor ondernemen naast zijn drive tot genezen>Verkocht recent zijn eerste bedrijf; >Bekijkt zaken graag vanuit een managers- en pati ntperspectiefdrs. Robin van Schaikdirecteur>Volbracht een studie geneeskunde en technische natuurkunde>Is werkzaam als consultant in de zorg>Ontdekte tijdens zijn co-schappen de passie voor beleid, organisatie en verbetering>Houdt zich bezig met het verbeteren van organisaties met behulp van inzet van ICTir. Jan Martensdirecteur“Wij delen dezelfde visie over een optimale pati ntvriendelijke zorgomgeving. Dat bleek al snel na de eerste ontmoeting op de universiteit Utrecht. Vanaf het eerste moment vormen wij samen een visionair team met een missie! Wij willen innovatieve concepten ontwikkelen om de pati ntbeleving positief te be nvloeden. WIE IS WIE fungeert daarbij als basis waarbij het eerste toegepaste concept is.